Polityka Prywatności

Drogi Kliencie,
poniżej znajdziesz informacje, dotyczące zbierania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny i na kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz jak możesz je na bieżąco weryfikować. Poinformujemy Cię o prawie wyboru odnośnie przetwarzania danych, jak i możliwości ich całkowitego usunięcia po realizacji zamówienia i dostarczeniu towaru.

1. Administrator danych osobowych klientów sklepu technovade.pl

1.1 Administratorem danych osobowych klientów sklepu technovade.pl oraz osób korzystających z serwisu www.technovade.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma innovADE Szymon Łazaruk z siedzibą w Droszkowie, ul. Dębowa 24. NIP: 9730731732
 
1.2 Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 
1.3 Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

1.5 Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.6 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1.7 Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

2. Zakres i cel przetwarzania danych

2.1 Dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia sklepu www.technovade.pl, a w szczególności:
 1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art.     6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta (jeżeli chce być posiadaczem takiego konta) i logowania do tego konta,
 4. ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. przesyłania przez nas na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 7. zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu,
 8. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 9. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu,
 10. dostosowania serwisu sklepu do potrzeb klientów,
 11. zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą produktów) i obsługi reklamacji.
2.2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez nas ww. usług. Dane osobowe, które podasz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.
Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

3. Dane zbierane podczas rejestracji w technovade.pl

Każdy potencjalny klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez nasz sklep bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie pobieramy żadnych danych.
Jeśli zdecydujesz się na zakup towaru w naszym sklepie, możesz wskazać opcję założenia konta użytkownika, na którym będziesz mógł w przyszłości obserwować losy swojego zamówienia oraz przejrzeć historię swoich wcześniejszych zakupów. W tym celu poprosimy Cię o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który będziesz wykorzystywać przy opcji logowania. Masz oczywiście do wyboru możliwość realizacji zamówienia bez konieczności zakładania konta.

4. Dane uzupełniane podczas transakcji zakupu

Jeśli zdecydujesz się złożyć zamówienie w naszym sklepie, poprosimy Cię o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia sprawnej transakcji zakupu - abyśmy mogli potwierdzić realizację zamówienia, poinformować Cię o ewentualnych opóźnieniach i dostarczyć wybrane produkty pod wskazany adres. Możesz również poprosić o wystawienie paragonu lub faktury VAT, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji poprosimy dodatkowo o podanie: numeru NIP, nazwy firmy oraz adresu siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - o podanie adresu zamieszkania.
Pozostałe dane osobowe nie są wymagane.

5. Czas przetwarzania danych osobowych

5.1 Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Dane zbierane automatycznie

6.1 Jest możliwe, że podczas odwiedzania naszej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP twojego komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. (“Google”).

6.2 Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

6.3 W szczególności Google Analytics: 

 1. pozwala na tworzenie raportów demograficznych i zainteresowań użytkowników
 2. dostarcza funkcji remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics
 3. tworzy raporty wyświetleń w sieciach reklamowych Google
 4. dostarcza zintegrowanych usług zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem indentyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam
6.4 Użytkownik ma możliwość rezygnacji z używanych w serwisie funkcji reklamowych (funkcja rezygnacji konsumenckiej NAI). Użytkownik może też skorzystać z narzędzi do blokowania Google Analytics, zgodnie z informacjami na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 
6.5 Możliwe jest usunięcie danych związanych z użytkownikiem, przy czym nie wpłynie to na raporty zbiorcze nie dotyczące indywidualnych danych.

6. Dane zbierane, które zachowujemy i e-mailowy newsletter

6.1 Jeśli zwracasz się do naszego sklepu z zapytaniem odnośnie realizacji Twojego zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazujesz nam swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej Drogi Kliencie podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Wszystkie te elementy wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia Twojej tożsamości i kontaktu z Tobą, w celu udzielenia wyczerpujących informacji odnośnie nurtującego Ciebie problemu, związanego z naszym asortymentem. Informacje uzyskane od klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.

 

6.2 W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera z naszego sklepu /opcję możesz zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, Twój adres e-mail zostanie umieszczony w bazie klientów. Dzięki temu będziesz otrzymywał najnowsze informacje o asortymencie, aktualnych promocjach i wydarzeniach z naszego sklepu. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez naszą firmę do klienta, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez Twojej zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

7. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

7.1 Wszystkie informacje i dane podane przez Ciebie wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie przekazujemy ich żadnym firmom zewnętrznym, w celu realizacji przez nie własnych działań marketingowych. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, jak również integratorzy wymienionych usług.
 
7.2 Dostęp do Twoich danych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Jeśli wybierzesz inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest pomoc kuriera, który bezpiecznie dostarczy Tobie zamówiony towar. Przekazujemy mu wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko i adres dostawy - aby mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dowieźć produkty pod odpowiedni adres. Numer telefonu może być niezbędny przy niektórych rodzajach usług jak np. Paczkomaty - w pozostałych przypadkach usprawnia realizację dostawy, umożliwiając kurierowi kontakt z odbiorcą przesyłki.
 
7.3. Podczas płatności kartą kredytową na stronach naszego sklepu potwierdzamy Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest nam znany. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie Twój numer karty kredytowej zna tylko wybrany przez Ciebie akceptant kart płatniczych - firma KIP S.A. bądź firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
7.4  W przypadku wyboru opcji ratalnej w jednym z oferowanych systemów ratalnych zostaniesz przekierowany na stronę formularza ratalnego, gdzie będziesz mógł zamieścić wszystkie dane personalne niezbędne do uzyskania kredytu. Te dane zostaną tylko i wyłącznie przekazane do wybranego przez Ciebie banku, który na ich podstawie podejmie decyzje o przyznaniu kredytu oraz przygotuje dla Ciebie gotowy do podpisu dokument. Twoje dane podane w formularzu ratalnym nie zostaną udostępnione innym podmiotom. 
7.5 W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy je także udostępnić innym instytucjom i Organom Państwa, jeśli wymagają tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące Twojej tożsamości nie zostaną ujawnione osobom trzecim

 

8. Sposób kontaktu naszej firmy z klientem

Nasi handlowcy kontaktują się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywać Tobie wszystkie ważne informacje, dotyczące Twojej transakcji.
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i podałeś swój adres e-mail, to te informacje trafią do Ciebie właśnie tą drogą. W każdej chwili możesz jednak cofnąć zgodę na subskrypcję tych informacji.

9. Weryfikacja danych osobowych i uprawnienia Użytkownika

9.1 W każdej chwili klient ma możliwość zmiany hasła, aktualizacji, bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do naszego systemu na swoim koncie użytkownika. Po kliknięciu w opcje  'zmień swoje dane' - istnieje natychmiastowa możliwość ich edycji. Możesz się również zwrócić z tą prośbą dzwoniąc do nas lub wysyłając e-mail. Nie możesz jednak samodzielnie zmienić danych użytych do aktualnie realizowanej transakcji zakupu, ponieważ są one częścią rachunku lub faktury. W razie zaistnienia problemu na tym etapie, skontaktuj się z nami telefonicznie. Postaramy się pomóc. 
 
9.2 Uprawnienia Użytkownika:
 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”, zakładka „Dane osobiste”.

 3. Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia.

 4. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: sklep@technovade.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na technovade.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.

 7. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

 8. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 9. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 10. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

10. Obecność ciasteczek ('cookies') na naszej stronie

10.1 Niektóre obszary technovade.pl mogą wykorzystywać Cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz sklep i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia:
 1. utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie serwisu sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 2. zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów,
 3. dostosowania stron sklepu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 4. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
 5. dostosowania rodzaju wyświetlanych Tobie reklam,
 6. identyfikacji, że jesteście zalogowani do serwisu facebook.com,
 7. Prowadzenia anonimowych statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy Serwisu używają stron i podstron Serwisu, co za tym idzie ulepszanie ich zawartości i struktury.

10.2 Pliki Cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarkinternetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

10.3 Obok plików cookies serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

10.4 Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

10.5 Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu/witryny www.technovade.pl tj. innovADE Szymon Łazaruk. z siedzibą pod adresem ul. Dębowa 24, 66-003 Droszków. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z technovade.pl przedsiębiorstwa: Google Inc. (pkt.10.1.4)

10.6 Jeśli korzystasz z serwisu społecznościowego Facebook i będąc zalogowanym do tego serwisu odwiedzacie nasz sklep lub logujecie się do naszego sklepu za pośrednictwem serwisu Facebook zostaną zapisane na twoim urządzeniu pliki cookies informujące o tym fakcie (pkt 10.1.7)

10.7 Ustawienia dotyczące plików cookies możecie Państwo zmienić w każdej chwili w swojej przeglądarce internetowej, zazwyczaj w menu/sekcji 'Ustawienia' i "Bezpieczeństwo" lub "Prywatność". Szczegóły zależą od stosowanego oprogramowania do przeglądania internetu i można odnaleźć je w 'Pomocy' do używanego oprogramowania.

   Internet Explorer    Chrome    Safari     Firefox   Edge   Opera

Urządzenia mobilne:

    Android     Safari     Windows Phone     Blackberry

11. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

11.1 Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem naszej firmy jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym certyfikatem GeoTrust®
11.2 Dane osobowe klientów technovade.pl są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

12. Odsyłacze do innych stron internetowych

technovade.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na www.technovade.pl.

13. Zmiana polityki prywatności

technovade.pl zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości technovade.pl może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.technovade.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.

14. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych klientów sklepu technovade.pl , przy zasięganiu informacji, zmianach, blokowaniu lub usuwaniu danych oraz odwołaniu udzielonych zezwoleń należy zwrócić się na piśmie do:
technovade.pl, innovADE Szymon Łazaruk, ul. Dębowa 24, 66-003 Droszków
tel. 601595618 email: sklep @ technovade.pl
[profiler]
Memory usage: real: 15204352, emalloc: 14645760
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem